Pluis/Niet-Pluis vragenlijst voor huisartsen / Gut Feelings Questionnaire

PNP

De vragenlijst is bedoeld om het bekende intuïtieve pluis/niet-pluis gevoel van een huisarts aan het eind van een consult te inventariseren: was het aanwezig of niet aanwezig of niet van toepassing.

Auteur(s) Stolper CF, et al. (2013)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen