Preferences for Activities of Children

PAC

De PAC is een aanvulling op de CAPE (Children’s Assessment of Participation and Enjoyment1). De PAC inventariseert de voorkeur van kinderen van de activiteiten zoals benoemd in de CAPE. De PAC differentieert tussen 5 dimensies van participeren, deze zijn: diversiteit, intensiteit, het plezier in activiteiten, met wie en waar.1,2 De vragen hebben betrekking op de activiteiten van de laatste 4 maanden.3 Het meetinstrument wordt gebruikt bij gesprekken met ouders en verzorgers en wordt direct bij het kind afgenomen.4 De afname kan zelfstandig door het kind of samen met de examinator gebeuren.

Auteur(s) King G, et al. (2004); Nederlandse versie: Bult MK, et al. (2010)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Participatie algemeen
Lichaamsregio's
Aandoeningen