Psycholinguïstisch Testinstrument voor Onderzoek naar de Taal-verwerving van Afasiepatiënten

PALPA

De PALPA is bedoeld om taalverwerkingsproblemen te diagnostiseren bij mensen met verworven hersenletsel. Er wordt uitgegaan van de aanname dat het mentale systeem in verwerkingsmodules is georganiseerd, die allen onafhankelijk van elkaar gestoord kunnen raken door hersenletsel. Onderscheiden worden daarbij de processen die een rol spelen bij de herkenning, het begrip en de produktie van gesproken en geschreven woord. De Nederlandse versie bestaat uit 52 verschillende taken, de originele versie bestaat uit 60 taken. Elke taak onderzoekt de werking van een bepaalde component van het taalverwerkingsmodel. Alleen die taken dienen te worden afgenomen die geschikt zijn om de aard van de stoornis vast te leggen, waarop dan het taaltherapieplan gebaseerd kan worden.

Auteur(s) Nederlandse versie: Bastiaanse R, Bosje M,Visch-Brink E (1992)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Communicatie, Mentale functies
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen CVA, Traumatisch hersenletsel, Zenuwstelsel en zintuigen