Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand

Quick DASH

De Quick DASH is een vragenlijst met 11 items, verdeeld over de categorieën uitvoeren van activiteiten en ernst van symptomen. Centraal staat hierbij de mate van klachten of beperkingen in de gehele bovenste extremiteit gedurende de afgelopen week. De patiënt beantwoordt de vragen zelf aan de hand van een 5-puntsschaal. De componenten sport, muziek en werk worden in twee optionele modules aangeboden. Hoe hoger een patiënt scoort op de Quick DASH des te groter zijn de klachten/beperkingen.

Auteur(s) Beaton DE, Wright JG, Katz JN (2005); Nederlandse versie: Schuurman A, Sleegers E
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Maatschappelijk-sociaal leven, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat