Radboud Oral Motor inventory for Parkinson’s disease

ROMP

De ROMP is een gestandaardiseerde vragenlijst die orale functies meet bij mensen met Parkinson. De ROMP bestaat uit 3 onderdelen: ROMP-swallowing (slikken) , ROMP-saliva (speekselcontrole) en ROMP-speech (spreken). De ROMP is gebaseerd op bestaande vragenlijsten en is zo ontwikkeld dat zij alle symptomen meet op het niveau van functies, activiteiten en participatie volgens de indeling van het ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Het aantal items is zo beperkt mogelijk gehouden.

Auteur(s) Kalf JG, de Swart BJM, Bloem BR, Munneke M (2007)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Communicatie, Mentale functies, Stem en spraakfuncties
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen Zenuwstelsel en zintuigen