Respiratory Illness Questionnaire-Monitoring 10

RIQ-MON10

De Riq-mon10 is een instrument dat helpt bij het in kaart brengen van de mate en wijze waarin COPD-patienten zich in hun dagelijkse leven beinvloed worden door hun ademhalingsproblemen. De vragenlijst meet de kwaliteit van leven bij patienten met een longaandoening. De Riq-mon is een ingekorte versie die afgeleid is van de 55-Item Quality of Life for Respiratory Illness Questionnaire (QoL-RIQ) en bevat items over de fysieke en emotionele klachten (1) en fysieke en sociale beperkingen(2).

Auteur(s) Maille AR (1997)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten
Lichaamsregio's Thorax/buik/organen
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel, Longaandoeningen