Revised Upper Extremity Work Demands scale

UEWD-R

De herziene (revised) Upper Extremity Work Demands schaal (UEWD-R) is een korte vragenlijst met zes items om de werkbelasting van de bovenste extremiteiten te meten. De vragenlijst bestaat uit twee subschalen, namelijk ‘kracht/houding’ en ‘herhaling’. De vragenlijst is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Een hogere score op de UEWD-R representeert een hogere werkbelasting.

Auteur(s) UEWD: Opsteegh L (2010); UEWD-R: Jacobs NW (2016); Nederlandse versie: Jacobs NW (2016)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Algemene taken en eisen, Bewegingssysteem, Mobiliteit/bewegen, Opleiding, beroep/werk, economisch leven, Participatie algemeen
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Bot-, gewrichts-, kraakbeenaandoeningen, Spier- en peesaandoeningen