Roland (Morris) Disability Questionnaire

R(M)DQ

De originele versie van de Roland Disability Questionnaire (RDQ) bestaat uit 24 items, welke specifiek de lichamelijke toestand van patiënten met lage rugpijn meten. Ieder item heeft als toevoeging ‘vanwege mijn rugpijn’, om te kunnen onderscheiden tussen beperkingen t.g.v. rugpijn of beperkingen t.g.v. een andere oorzaak. De patiënt wordt gevraagd om een item te scoren indien de zin vandaag op hem van toepassing is. Het resultaat is de som van alle positief gescoorde items. Een hoge score komt overeen met meer beperkingen.

Auteur(s) Roland M (1983); Nederlandse versie: van der Heijden GJ (1991)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten
Lichaamsregio's Wervelkolom
Aandoeningen Bewegingsapparaat