Schlichting Test voor Taalbegrip

De Schlichting Test voor Taalbegrip is een diagnostisch instrument om het niveau van de taalbegripontwikkeling van Nederlands sprekende kinderen te onderzoeken. Het gaat daarbij om het begrijpen van zinnen waarin de lexicale component geen bijzondere rol speelt. Concreet gaat het om de volgende vaardigheden: het interpreteren van de intonatie, woordvolgorde, vervoegingen, verbuigingen en functiewoorden, het plaatsen van het gehoorde in een talige en sociale context, waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis van de wereld. Indirect speelt daarbij het geheugen, met name het fonologisch werkgeheugen, een belangrijke rol.

Auteur(s) van Eldik M, Schlichting J, Lutje Spelberg H, van der Meulen BF, van der Meulen SF (1995)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Communicatie, Mentale functies
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen