Schlichting Test voor Taalproductie-II

De Schlichting Test voor Taalproductie-II is bedoeld voor de algemene populatie kinderen van 2-7 jaar bij wie een achterstand in de ontwikkeling van de taalproductie vermoed wordt. De test meet de volgende aspecten: woordniveau, zinsniveau, (semi-)spontane taal, verbaal werkgeheugen, fonologisch werkgeheugen en fonologische verwerking. De test bestaat uit vijf subtests, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden afgenomen: test voor woordontwikkeling, test voor zinsontwikkeling, verhaaltest, pseudowoorden en auditief geheugen.

Auteur(s) van Eldik M, Schlichting J, Lutje-Spelberg H, van der Meulen BF, van der Meulen SF (1995)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Communicatie, Mentale functies
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen