Self-Management Ability Scale-30

SMAS-30

De SMAS-30 meet zes zelfmanagementvaardigheden bij ouderen, zowel afzonderlijk als in een totaalscore. De zelfmanagementvaardigheden zijn gerelateerd aan de dimensies van welbevinden zoals die beschreven zijn in de theorie van zelfmanagement van welbevinden.1 Het instrument is ontwikkeld om te bepalen of daartoe bestemde cursussen voor ouderen leiden tot een toename in zelfmanagement vaardigheden.2 De gedachte is dat goede zelfmanagementvaardigheden ouderen beter in staat stellen om zo lang mogelijk de regie over hun leven te houden en welbevinden te creëren en te behouden. Het betreft een zelfrapportage instrument. De periode waarover gevraagd wordt kan variëren, bijvoorbeeld de laatste maand of de laatste drie maanden.

Auteur(s) Schuurmans H, Steverink N, Frieswijk N, Buunk BP, Slaets JP, Lindenberg S (2005); Herziene versie: Steverink N (2009)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Ouderen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen, Persoonlijke factoren
Lichaamsregio's
Aandoeningen