Self Management Screening

SeMaS

Het Self Management Screening Instrument toetst of een patiënt in staat is tot zelfmanagement en welke vorm ervan dan het meest geschikt is. Het is een screeningsinstrument en bestaat uit 27 items over de volgende aspecten: belasting van de ziekte, beheersingsoriëntatie, eigen effectiviteit, sociale steun, copingstijl, angst, depressie en vaardigheden (computer, groep en zelfverzorging). De uitslag (patiëntenprofiel) kan grafisch worden weergegeven in grotere of kleinere cirkels. Hoe groter de cirkels hoe meer de patiënt in staat zal zijn tot zelfmanagement. Tijdens het spreekuur kunnen praktijkondersteuner en patiënt het profiel op het beeldscherm zien en bespreken. Het biedt aanknopingspunten voor gesprek en het is gebaseerd op antwoorden van de patiënt zelf en geen inschatting van de zorgverlener.

Auteur(s) Eikelenboom N, van Lieshout J, Wensing M, Smeele I, Jacobs AE (2013)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen