Short Nutritional Assessment Questionnaire

SNAQ / SNAQ(RC) / SNAQ(65+)

De SNAQ is een instrument waarmee gescreend wordt op ondervoeding bij opname in het ziekenhuis. Het zijn de vragen die het meest voorspellend zijn voor ondervoeding. Omdat de set van meest voorspellende vragen voor ondervoeding in elke zorgsector verschillen zijn er verschillende SNAQ’s ontwikkeld: - SNAQ - ziekenhuis - SNAQRC - verpleeg- en verzorgingshuizen - SNAQ 65+ - thuiswonende ouderen en revalidatiezorg Het invullen van alle SNAQ versies kost minder dan 5 minuten per patiënt, en wordt uitgevoerd door een verpleegkundige, verzorgende of POH-er. Bij een positieve uitslag wordt de diëtist bij de behandeling betrokken. Die doet verdere diagnostiek en stelt vast of er sprake is van ondervoeding.

Auteur(s) Kruizenga HM, Seidell JC, de Vet HCW, et al. (2005)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Instrumenteel, Vragenlijst
Functies Voeding
Lichaamsregio's
Aandoeningen Opname van voedsel en vocht, Spijsvertering