Short QUestionnaire to ASsess Health-enhancing physical activity

SQUASH

De Short Questionnaire to Assess Health-enhancing physical activity (SQUASH) is een vragenlijst om lichamelijke activiteit te meten. De lijst is gebaseerd op de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze vragenlijst bevat 11 items die door de respondent zelf ingevuld dienen te worden. De SQUASH meet de frequentie, duur en intensiteit van 4 verschillende lichamelijke activiteiten, te weten ‘lichamelijke activiteit van en naar het werk, huishoudelijke activiteiten, activiteiten op het werk en lichamelijke activiteiten die worden uitgevoerd in vrije tijd. Hoe hoger de score, des te meer tijd wordt besteed aan lichamelijke activiteiten.

Auteur(s) Wendel-Vos GCW, Schuit AJ, Kromhout D (2003)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen