Shoulder Disability Questionnaire

SDQ

De 'Shoulder Disability Questionnaire' (SDQ) bevat zestien vragen over dagelijkse handelingen (fysieke bewegingen of activiteiten) waarbij schouderpijn kan optreden. De SDQ vraagt naar beperkingen op fysieke, sociaal en emotioneel vlak.1 Per vraag moet worden aangegeven of men bij betreffende beweging/activiteit wel of geen last heeft gehad van de (behandelde) schouder in de afgelopen 24 uur, of dat men de beweging/activiteit niet heeft uitgevoerd. Met behulp van de vragenlijst kan een functionele status voor klachten (pijn en/of bewegingsbeperking) in de schouderregio gemaakt worden.

Auteur(s) Croft P (1994); Nederlandse versie: van der Heijden GJ (2000)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Traumata