Shoulder Pain and Disability Index

SPADI

De Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) is een vragenlijst met 13 items, verdeeld over de categorieën pijn en beperking in activiteiten. Centraal staat hierbij de mate van pijn of beperkingen veroorzaakt door schouderproblematiek gedurende de laatste week. De patiënt beantwoordt de vragen zelf aan de hand van een VAS- of NRS-schaal. Hoe hoger een patiënt scoort op de SPADI des te groter is de pijn/ beperking in activiteiten.

Auteur(s) Roach KE, et al. (1991); Nederlandse versie: Elvers JWH, Oostendorp RAB, Sierevelt IN (2003)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat