Shuttle run test

De Shuttle run test is een maximaal test welke gebruikt kan worden om de fitheid of conditie van kinderen of adolescenten te bepalen. De test wordt tevens gebruikt om een indruk van de VO2max te verkrijgen. Tijdens de afname wordt gebruik gemaakt van de shuttle run test cd of een MP3-bestand. De deelnemer loopt tussen 2 lijnen heen en weer die op 20 meter afstand van elkaar liggen. De loopsnelheid wordt bepaald door het interval tussen twee geluidssignalen. De hardloopsnelheid wordt elke minuut verhoogd door het interval tussen de geluidssignalen te verkorten.

Auteur(s) L├ęger LA, Lamberts J (1982)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's Thorax/buik/organen
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel