Sociaal-Emotionele Vragenlijst

SEV

De SEV is een vragenlijst die ingezet kan worden om te bepalen in hoeverre kinderen gedrags- en ontwikkelingsproblemen vertonen op sociaal-emotioneel gebied. Deze vragenlijst kan door ouders/opvoeders en/of leerkrachten worden ingevuld. De uitslag van de SEV kan de grondslag vormen voor verwijzing naar de jeugdzorg of het speciaal onderwijs. Daarnaast kan de SEV gebruikt worden om het effect van een behandeling te evalueren. De SEV bestaat uit totaal 72 vragen verdeeld over vier categorie├źn: aandachttekort met hyperactiviteit, sociale gedragsproblematiek, angstig en stemmingsgestoord gedrag en autistisch gedrag.

Auteur(s) Scholte EM, van der Ploeg JD (2013)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Communicatie, Mentale functies, Persoonlijke factoren, Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's
Aandoeningen Geestelijk welbevinden, Psychische en persoonlijkheidstoornissen, Psychische stoornissen