Sociale Steun Lijst – Interacties / Sociale Steun Lijst – Discrepanties / Sociale Steun Lijst – Interacties-12

SSL-I / SSL-D / SSL-I-12

Het instrument SSL-I bestaat uit 34 items die betrekking hebben op allerlei vormen van ondersteunende interacties. Daarnaast zijn 7 items opgenomen die betrekking hebben op negatieve interacties. De SSL-D bestaat eveneens uit 34 items. In tegenstelling tot de vraagstelling bij de interacties, wordt bij de discrepantieitems gevraagd naar de mate waarin de verkregen ondersteuning overeenkomt met de behoefte van de respondent. De SSL-D wordt afgenomen na de SSL-I. Door beide lijsten af te nemen is het mogelijk de perceptie van sociale steun te vergelijken met de gewenste sociale steun.1 Daarnaast bestaat er ook een verkorte versie van de SSL-I, de SSL-I-12. In de 12 item versie worden 3 typen steun gemeten: alledaagse steun, steun bij problemen en waarderingssteun.

Auteur(s) SSL-I/SSL-D: van Sonderen E (1991); SSL-I-12: van Eijk LM, Kempen GIJM, van Sonderen FLP (1993)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's
Aandoeningen