Sports Activity Rating Scale

SARS

De Sports Activity Rating Scale (SARS) bepaalt de mate van activiteit van patiënten met knieaandoeningen. De patiënt wordt gecategoriseerd naar de mate waarin deze persoon per week aan sport doet, het type bewegingen die veel voorkomen tijdens de sportactiviteit die hij doet en welk soort sport er uitgevoerd wordt. De patiënt kan op vier verschillende niveaus scoren die allemaal gerelateerd zijn aan een hoeveelheid punten. Door middel van deze score wordt een specifiekere inschatting van de belasting en het activiteitenniveau van de patiënt gemaakt.

Auteur(s) Noyes FR, Barber SD, Mooar LA (1989); Nederlandse versie: Neeb TB, Mastenbroek ML, Wagener JHD, Aufdemkampe G (1993)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten
Lichaamsregio's Onderste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat