St. George’s Respiratory Questionnaire

SGRQ

De Ademhalingsvragenlijst van het St. George´s ziekenhuis (SGRQ) meet de mate van beperking bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten bij mensen met COPD. Ook de aspecten, die het leven het meest beïnvloeden worden in kaart gebracht. De SGRQ is een gestandaardiseerd ziekte-specifiek meetinstrument, waarbij een hoge score overeenkomt met meer beperkingen.

Auteur(s) Jones PW (1991); Gereviseerde versie SGRQ-C: Jones P (2012); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn COPD (2008)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Participatie algemeen, Persoonlijke factoren
Lichaamsregio's Thorax/buik/organen
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel, Longaandoeningen