St. Thomas s Risk Assessment Tool in falling elderly inpatients

STRATIFY

Met de STRATIFY is het mogelijk een inschatting te maken van iemands valrisico. Het instrument bestaat uit vijf risicofactoren die significant en onafhankelijk geassocieerd zijn met vallen: een val sinds opname, agitatie, verminderde visus, frequent toiletbezoek, transferproblemen/mobiliteitsproblemen. Het betreft risicofactoren die makkelijk te identificeren zijn door verpleegkundigen als deel van hun dagelijkse onderzoek/observatie en kort na opname afgenomen kunnen worden.

Auteur(s) Oliver D, Britton M, Seed, P, Martin FC, Hopper AH (1997); Nederlandse versie: CBO Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen (2004)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen