Steep Ramp Test

SRT

De Steep Ramp Test (SRT) is een korte maximale inspanningstest op een geijkte fietsergometer om de aerobe capaciteit te meten. De belasting wordt tijdens deze test in een korte tijd snel opgevoerd (standaard 25 W/ 10 sec.) tot uitputting van de proefpersoon. Vanuit het testresultaat kan een schatting worden verkregen van de VO2 max (maximale zuurstofopname) en de Maximum Short Exercise Capacity (MSEC) (maximaal inspanningsvermogen) zoals gemeten bij een reguliere maximale inspanningstest, met behulp van een regressievergelijking.

Auteur(s) Meyer K, et al. (1996); Nederlandse versie: afkomstig uit KNGF-standaard beweeginterventie bij diabetes type 2 (2009)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Performance
Functies Bewegingssysteem
Lichaamsregio's
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel