Steep Ramp Test

SRT

De Steep Ramp Test (SRT) is een korte maximale inspanningstest op een geijkte fietsergometer om de aerobe capaciteit te meten. De belasting wordt tijdens deze test in een korte tijd snel opgevoerd (standaard 25 W/ 10 sec.) tot uitputting van de proefpersoon. Vanuit het testresultaat kan een schatting worden verkregen van de VO2max (maximale zuurstofopname) en de Wmax (maximaal inspanningsvermogen) zoals gemeten bij een reguliere maximale inspanningstest, met behulp van een regressievergelijking.

Auteur(s) Meyer K, et al. (1996); Nederlandse versie: afkomstig uit KNGF-standaard beweeginterventie bij diabetes type 2 (2009)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Overig
Functies Bewegingssysteem
Lichaamsregio's
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel