Stilleestempotoets: Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?

Het doel van de stilleestempotoets ‘Hoe gevaarlijk is en tekenbeet?’ is het toetsen van de stilleessnelheid en het vasthouden van informatie. Ook geeft het een indicatie voor het onthouden en weergeven van informatie. De leerling moet een tekst in stilte lezen. Na een minuut vraagt de onderzoeker om een rondje te zetten rond het laatst gelezen woord. Dat gebeurt ook na twee minuten en na drie minuten. Als de volledige tekst gelezen is, haalt de onderzoeker de leestekst op en geeft de leerling het opdrachtformulier. Op dit opdrachtformulier moet de leerling opschrijven welke belangrijke informatie hij/zij uit de leestekst onthouden heeft, zonder de tekst te raadplegen.

Auteur(s) Köhler W (1999); Nederlandse versie: Werkgroep Protocol Dyslexie VO (2004)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Instrumenteel, Observatie
Functies Communicatie, Leren en toepassen van kennis
Lichaamsregio's
Aandoeningen