Stroke-Adapted Sickness Impact Profile

SA-SIP-30

De SA-SIP30 is een korte versie van de Sickness Impact Profile (SIP) die bedoeld is voor gebruik bij mensen met een CVA. Het instrument meet gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven na een CVA. De SA-SIP30 bevat 30 items in de vorm van stellingen over (gedrags)beperkingen, waarbij de respondent moet aangeven of de stelling op hem/haar van toepassing is. De SA-SIP30 meet acht van de twaalf SIP domeinen van lichamelijk en psychosociaal functioneren.

Auteur(s) van Straten A (1997)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Communicatie, Huishouden, Mentale functies, Tussenmenselijke interacties en relaties, Zelfverzorging
Lichaamsregio's
Aandoeningen CVA, Zenuwstelsel en zintuigen