Symptom Monitor

De Symptom Monitor is een wekelijks af te nemen vragenlijst over fysieke symptomen die veel voorkomen in de palliatieve zorg (pijn, misselijkheid, braken, diarree, verstopping, afkeer van eten, kortademigheid, hoesten, slapeloosheid en moeiheid). De patiënt geeft op een schaal van 0-10 aan in hoeverre hij de beschreven klachten de afgelopen week als gevolg van zijn ziekte ervaren heeft. De lijst gaat ook na of de klachten al behandeld zijn, of de patiënt een behandeling wil tegen de klachten en of de laatste behandeling geholpen heeft of niet.

Auteur(s) Hoekstra J, Bindels PJE, van Duijn NP, Schadé E (2004)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's
Aandoeningen