Systematische Opsporing Schrijfproblemen, gereviseerde versie

SOS-2-NL

De SOS-2-NL is de opvolger van de SOS en wordt gebruikt om vast te stellen of een kind een schrijfprobleem heeft. Hierbij wordt zowel de kwaliteit van het schrijfproduct als de schrijfsnelheid beoordeeld. Het kind schrijft gedurende vijf minuten een tekst over. De kwaliteit van de eerste vijf regels van de overgeschreven tekst wordt gescoord op basis van zeven criteria. De schrijfsnelheid wordt bepaald door het aantal letters dat werd geschreven in vijf minuten. De test kan zowel individueel als klassikaal worden uitgevoerd en kan worden afgenomen door leerkrachten, zorgleerkrachten, ergotherapeuten of kinesitherapeuten.

Auteur(s) Smits-Engelsman BCM (1999)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Performance
Functies Activiteiten
Lichaamsregio's
Aandoeningen