Taaltoets alle Kinderen

De Taaltoets Alle Kinderen is een diagnostische toets voor het vaststellen van de mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands (zowel moedertaal als NT2) bij autochtone enallochtone en kinderen in de onderbouw van het lager onderwijs (4 tot 9 jaar). De Taaltoets Alle Kinderen bestaat uit tien taken: Klankarticulatie, Klankonderscheiding, Passieve woordenschat, Tekstbegrip, Verteltaak 1 en 2, Woordomschrijving, Woordvorming, Zinsbegrip 1: functiewoorden, Zinsbegrip 2: zinspatronen en Zinsvorming.

Auteur(s) Verhoeven L, Vermeer A (1986)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Communicatie, Mentale functies, Stem en spraakfuncties
Lichaamsregio's
Aandoeningen