TAMPA-SCHAAL (11-itemversie)

TSK (11-ITEMVERSIE)

De Tampaschaal voor Kinesiofobie is een vragenlijst die een indruk geeft van de mate van pijngerelateerde vrees bij patiënten met lage rugpijn (LRP) of fibromyalgie. Met deze vragenlijst kan worden geïnventariseerd of het activiteitenniveau van de patiënt beïnvloed wordt door vrees voor letsel/weefselschade met vermijdingsgedrag als gevolg. De vragenlijst bestaat uit 17 items waarbij een hogere score staat voor een hogere mate van bewegingsvrees.

Auteur(s) Miller RP, et al. (1991)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Wervelkolom
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Psychische stoornissen