Tampa Schaal voor Kinesiofobie – Hart

TSK-NL-Hart

De Tampa Schaal voor Kinesiofobie Hart (TSK-NL-Hart) is een vragenlijst die een indruk geeft van de mate van bewegingsangst (kinesiofobie) bij hartpatiënten. De oorspronkelijke vragenlijst bestaat uit 17 items, maar het gebruik van de 13-item variant wordt aangeraden. De 13-item versie is betrouwbaar en valide bevonden voor gebruik bij hartpatiënten. Patiënten moeten alleen, zonder hulp van anderen, de vragen invullen. Een hogere score betekent een hogere mate van bewegingsangst.

Auteur(s) Bäck M, et al (2012); Nederlandse versie: Keessen P, et al (2022)
Toelichtingsformulier
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies, Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Hart- en vaataandoeningen