The Older Persons and Informal Caregivers Survey – Minimum DataSet / – Short Form

TOPICS-MDS / TOPICS-SF

TOPICS-MDS is een instrument om gegevens over de fysieke en mentale gezondheid en het welzijn van ouderen en mantelzorgers in heel Nederland te verzamelen. Het primaire doel is op gestandaardiseerde wijze vastleggen wat de effecten zijn van ouderenzorg(innovatie) op kwaliteit van leven, welzijn en functioneren van de oudere patiƫnt en de mantelzorger. De TOPICS-MDS vragenlijsten bestaan uit zowel demografische kenmerken als een aantal gevalideerde instrumenten met voor oudere populaties en mantelzorger populaties relevante uitkomstmaten, zoals meervoudige ziektelast, ervaren zorglast, aantal mantelzorguren, kwaliteit van leven, functionele beperkingen, geestelijke gezondheid en sociaal functioneren. TOPICS-MDS voor de zorgvrager is verkort tot TOPICS-SF (short form) voor gebruik als PROM in de (poli)klinische dagelijkse praktijk. De verzamelde gegevens (antwoorden) staan in een publiek toegankelijke database, opgezet om de gezondheidsuitdagingen die ervaren worden door oudere personen en mantelzorgers beter te begrijpen. De database zorgt voor uniforme verzameling van uitkomstmaten, waardoor de vergelijkbaarheid tussen studies wordt verbeterd, en bevordert het delen van data tussen instellingen wat bijdraagt aan toenemende kennis over ouderen(zorg).

Auteur(s) TOPICS-MDS: Lutomski JE, et al. (2013); TOPICS-SF: Santoso AMM, et al. (2018)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen, Kwaliteit van leven (KvL, QoL), Maatschappelijk-sociaal leven, Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen