TNO-AZL Preschool Children Quality of Life

TAPQOL

De TNO-AZL Preschool Children Quality of Life (TAPQOL) is een vragenlijst die de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven meet van kinderen over de laatste drie maanden. De TAPQOL bestaat uit 43 items, verdeeld over 12 domeinen. Zij kan gebruikt worden om de impact van ziekte en behandelingen op het leven van jonge kinderen (9 maanden tot 5 jaar en 12 maanden) te evalueren op verschillende domeinen (lichamelijk, sociaal en psychologisch). TNO-AZL staat voor de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek van het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Het meetinstrument is niet betrouwbaar voor het individueel testen of individuele diagnosestelling, maar is bedoeld voor testen op groepsniveau. Het kan wel als gids dienen bij de communicatie tussen de behandelaar en het kind of de ouder.

Auteur(s) Fekkes M, Theunissen NC, Brugman E, et al., TNO Preventie en Gezondheid (2000)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen