Token Test

TT

De Token Test is een test om lichte stoornissen in het taalbegrip aan te tonen bij mensen met cognitieve stoornissen. Daarnaast kan de test gehanteerd worden als een differentiaaldiagnostiek en ter bepaling van de ernst van de afasie, het bepalen van de beginsituatie, het bijhouden van de vooruitgang en het bepalen van het therapie-effect. De oorspronkelijke test bestaat uit 61 items. In de logopedische richtlijn 'Diagnostiek en behandeling afasie' wordt aanbevolen om gebruik te maken van de Token Test uit de AAT of de Verkorte Token Test. De in de AAT opgenomen versie is van Orgass (1976) en bestaat uit 50 items. Daarnaast wordt in de richtlijn de verkorte Token Test aanbevolen. Deze bestaat uit 36 items.

Auteur(s) De Renzi E, Vignolo LA (1962); Uit de AAT: Orgass B (1976); Verkorte versie: De Renzi E, Faglioni P (1978); Nederlandse versie: Uit de AAT: Graetz P, de Bleser A, Willmes K (1987)
Toelichtingsformulier
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Performance
Functies Communicatie, Mentale functies
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen Zenuwstelsel en zintuigen