Unified Parkinson’s Disease Rating Scale

UPDRS

De Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) is een meetinstrument om motorische en gedragsmatige aspecten van de ziekte van Parkinson in kaart te brengen en te scoren met behulp van een enkelvoudig getal. De vragenlijst heeft betrekking op de stand van zaken in de afgelopen week. Het meetinstrument bestaat uit 42 items onderverdeeld in 4 subcategorieën: I: mentale functie, gedrag en stemming; II: ADL; III: motorisch onderzoek; IV: complicaties van de therapie. De score geschiedt d.m.v. een 5-puntsschaal (0-4), behalve de items 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42. Hierbij geschiedt de score d.m.v. een 3-puntsschaal (0-2).

Auteur(s) Fahn S, Elton RL (1987); Nederlandse versie: van Weegen EEH, et al. (2005)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie, Vragenlijst
Functies Activiteiten, Mentale functies, Mobiliteit/bewegen, Stem en spraakfuncties, Zelfverzorging
Lichaamsregio's
Aandoeningen Parkinson, Zenuwstelsel en zintuigen