Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation (- Participation)

USER / USER-P

De USER bestaat uit 30 vragen en meet hoe zelfredzaam iemand is op het gebied van mobiliteit, zelfverzorging en cognitie. Per handeling wordt aangegeven of iemand dit zelfstandig kan of met hulp en hoeveel moeite het kost. Daarnaast worden subjectieve aspecten als stemming, vermoeidheid en pijn gemeten. In 2019 verscheen een licht gewijzigde versie van de USER, versie 1.5. De USER-P is een afgeleide vragenlijst en meet de participatie. De USER-P bestaat uit 32 vragen met drie schalen voor respectievelijk de frequentie van participatie, ervaren participatiebeperkingen en tevredenheid met participatie.

Auteur(s) USER: Post MWM (2006); USER-P: van der Zee CH (2010)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Communicatie, Mentale functies, Mobiliteit/bewegen, Participatie algemeen, Sensorische functies en pijn, Zelfverzorging
Lichaamsregio's
Aandoeningen