Utrechtse Arm Test

UAT

De UAT heeft als doel de handfunctie van een cliënt na een CVA eenvoudig en snel vast te kunnen leggen. Deze bestaat uit een hiërarchische ordinale 8 puntsschaal, gebaseerd op de stadia van Twitschell en Brunnstrom: a-functionele arm, flexiesynergie, enige distale selctiviteit, pols dorsaalflexie, haakgreep, ylindergreep, pinceptgreep. Scores variëren van 0 tot 7. De afnameduur ligt tussen 2-5 minuten en het meetinstrument kan zowel in de acute als in de chronische fase gebruikt worden.

Auteur(s) Visser-Meily A, et al. (2003)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Activiteiten
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen CVA, Zenuwstelsel en zintuigen