Utrechtse Coping Lijst

UCL

De Utrechtse Coping Lijst is een vragenlijst die met behulp van 47 items, verdeeld over 7 subschalen, de cognitieve en gedragsmatige strategieën die mensen gebruiken om met probleemsituaties om te gaan (m.a.w. coping) in kaart brengt. Coping is de manier waarop iemand zowel gedragsmatig, cognitief als emotioneel op aanpassing vereisende omstandigheden reageert. De verschillende copingvormen beïnvloeden elkaar. Wijzigingen in de situatie en de perceptie beïnvloeden de copingvormen. Het doel van de Utrechtse coping lijst (UCL) is het vaststellen van het karakteristieke copinggedrag bij confrontatie met problemen of aanpassingsvereisende gebeurtenissen.

Auteur(s) Schreurs PJG, van de Willige G, Tellegen B, Brosschot JF, Graus GMH (1993)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies, Persoonlijke factoren
Lichaamsregio's
Aandoeningen Psychische en persoonlijkheidstoornissen, Psychische stoornissen