Valagenda

De Valagenda is een vragenlijst bestaande uit 10 items. Aan het eind van elke dag geeft de cliënt aan of hij/zij die dag (bijna) gevallen is. Indien (bijna) gevallen: voor de eerste twee (bijna) valincidenten in de week worden de vragen in de desbetreffende tabel beantwoord. Het doel van de Valagenda is om inzicht te krijgen in de valfrequentie, de omstandigheden waaronder de valincidenten plaatsvinden en de mogelijke oorzaken ervan. Er bestaat voor deze agenda geen algemene score die iets zegt over de kans op vallen en dergelijke. De Valagenda dient te worden ingevuld door de patiënt samen met de partner en/of verzorger.

Auteur(s) Keus SHJ, et al. (2004)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen Parkinson, Zenuwstelsel en zintuigen