Van Wiechenonderzoek

VWO

Het Van Wiechenonderzoek is oorspronkelijk ontwikkeld voor de vroegtijdige opsporing van spastische parese bij kinderen en wordt nu gebruikt ter evaluatie van de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4;6 jaar. Het is een hulpmiddel om op systematische wijze de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. Het onderzoek vindt plaats op het consultatiebureau en gaat in op fijne motoriek, adaptatie, persoon-lijkheid, sociaal gedrag (sectie 1), communicatie (sectie 2) en grove motoriek (sectie 3). In totaal worden 75 ontwikkelingskenmerken beoordeeld (67 bij kinderen tot 15 maanden). De vroegtijdige detectie van ontwikkelingsstoornissen staat centraal, echter het doel is verbreed met de begeleiding van ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Het onderzoek wordt ook wel Van Wiechenschema genoemd.

Auteur(s) van Wiechen HJ (1966)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen