Vertrouwen in diabetes zelfzorg / Confidence in Diabetes Self-Care Scale

VDZ / CIDS

Het instrument meet diabetes-specifieke self-efficacy bij patiënten met diabetes type-I. Bij self-efficacy gaat het in dit geval om de mate van vertrouwen die diabetespatiënten hebben in dat ze diabetes specifieke zelfzorg activiteiten kunnen uitvoeren. Het gaat om de mate waarin men denkt dat men in staat is de activiteit uit te voeren en niet of men het daadwerkelijk doet. De VDZ/CIDS betreft een zelfrapportage lijst.

Auteur(s) van der Ven NC, Weinger K, Yi J, Pouwer F, Adèr H, van der Ploeg HM, Snoek FJ (2003)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Zelfverzorging
Lichaamsregio's
Aandoeningen