Vier Dimensionale Klachtenlijst

4DKL

De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) is een vragenlijst bestaande uit 50 items, gericht op psychosociale klachten. De lijst is ontwikkeld in de huisartsenpraktijk en maakt onderscheid tussen aspecifieke 'distress'-klachten, depressie, angst, en somatisatie. Deze vier symptoomdimensies vormen tevens de vier verschillende categorie├źn. De antwoordmogelijkheden van de lijst zijn ordinaal opgebouwd en hoe hoger een pati├źnt scoort op de vragenlijst, des te meer psychosociale klachten ondervindt hij in zijn dagelijkse handelingen.

Auteur(s) Terluin B (1994)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Overig
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies, Persoonlijke factoren
Lichaamsregio's
Aandoeningen Psychische en persoonlijkheidstoornissen, Psychische stoornissen