Volitional Questionnaire / Handleiding Observatie Wil-subsysteem

VQ / HOW

De HOW heeft betrekking op het wilsubsysteem en helpt de ergotherapeut gegevens te verkrijgen over het wilsubsysteem door middel van observatie van het handelen van een cliënt. In vijf verschillende sessies, waarin per sessie verschillende activiteiten worden aangeboden, wordt een cliënt geobserveerd. Op deze manier kan worden gekeken wat de invloed van het wilsubsysteem op het handelen is. De HOW kan worden afgenomen in omgevingen van het dagelijkse leven, werk en ontspanning. Een cliënt moet bij voorkeur in zoveel mogelijk omgevingen worden geobserveerd, om een beter beeld te krijgen van situaties die het wilsubsysteem belemmeren of ondersteunen.

Auteur(s) De las Heras CG (1990); Nederlandse versie: Ensing M, Hokken L, Kinébanian A, Thomas C (1999)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Participatie algemeen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Psychische stoornissen