Voorlopers in Communicatie

ComVoor-2

De ComVoor beoogt voor iedere persoon een handelingsgerichte indicatie van ondersteunende communicatie te verschaffen. De twee kernvragen zijn: welke middelen zijn geschikt om communicatie te ondersteunen en op welk niveau van betekenisverlening kunnen de gekozen middelen worden ingezet. Men kijkt naar wat de persoon goed heeft gedaan en wat fout ging. De interpretatie is domeingericht (en niet normgericht). De test bestaat uit twee niveau’s. Bij het presentatieniveau moeten identieke voorwerpen of afbeeldingen op grond van waarneembare eigenschappen als materie, vorm, kleur of grootte worden gesorteerd. Bij het andere niveau (representatie) moeten niet-identieke voorwerpen worden gesorteerd, waarbij bij één reeks binnen dezelfde vormen wordt gewerkt en in de andere reeks binnen verschillende vormen wordt gewerkt. De ComVoor mag pas worden afgenomen na deelname aan een ComVoor cursus.

Auteur(s) Verpoorten R, Noens I, Berckelaer van-Onnes I (2004); Herziene versie: Verpoorten R, Noens I, Berckelaer van-Onnes I (2016)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Instrumenteel, Observatie
Functies Communicatie
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen Psychische en persoonlijkheidstoornissen, Psychische stoornissen