Vragenlijst Arbeid en Re-integratie / Work and Wellbeing Inventory

VAR-2 / WBI

De VAR meet psychosociale risico’s die een rol spelen bij langdurig verzuim. Het is een screeningsinstrument om de risicofactoren op het snijvlak van arbeid, gezondheid en welzijn in kaart te brengen om vervolgens de verzuimduur te kunnen voorspellen. In 2015 is de VAR herzien. De VAR-2 brengt in kaart hoe stressoren (problemen) zich verhouden tot de (sociale) steun die daartegenover staat. Daarnaast brengt de VAR-2 in kaart hoe de persoon daarmee omgaat en hoe een mogelijke disbalans in die stressoren en sociale steun leidt tot de ontwikkeling van bepaalde symptomen. Een hoge score op iedere schaal wijst op een verondersteld toenemend risico op langdurig of problematisch verzuim

Auteur(s) VAR: Vendrig AA (2005); VAR-2: Vendrig AA (2015)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen