Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid / Questionnaire on Perception and Judgement of Work

VBBA

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) is een meetinstrument, dat de psychosociale arbeidsbelasting en werkstress meet van de werknemer die werkzaam is binnen een bedrijf. De VBBA meet aspecten van het werk die met de subjectieve beleving van de werknemer samenhangen. Daarnaast meet het instrument ook meer zichtbare kenmerken in de arbeidssituatie waarover de werknemer een beoordeling kan geven. Het meetinstrument is onderverdeeld in twee thema’s, die beiden bestaan uit enkele subcategorieën. Bij thema 1 worden de mogelijke oorzaken van de psychosociale arbeidsbelasting en werkstress bekeken en bij thema 2 de gevolgen daarvan.

Auteur(s) VBBA: van Veldhoven M, Meijman TF (1994); VBBA 2.0: van Veldhoven M, Prins J, van der Laken P, Dijkstra L (2006)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Opleiding, beroep/werk, economisch leven
Lichaamsregio's
Aandoeningen