Vragenlijst Bewegingsapparaat / Dutch Musculoskeletal Questionnaire

VBA / DMQ

De VBA vragenlijst gaat over gezondheid en werk. De lijst geeft een indruk over het algemeen fysieke en psychische welbevinden van dit moment. Verder wordt een inventarisatie gemaakt van welke activiteiten men met name uitvoert op het werk en hoe zwaar deze fysiek zijn. Het is een korte vragenlijst waarbij de meeste vragen met ja of nee beantwoord dienen te worden.

Auteur(s) Hildebrandt VH, Bongers PM, van Dijk FJH, Kemper HCG, Dul J (2001)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Bewegingssysteem, Participatie algemeen, Persoonlijke factoren
Lichaamsregio's
Aandoeningen Bewegingsapparaat