Vragenlijst fysieke activiteit

VFA

De Vragenlijst fysieke activiteit is een korte vragenlijst, waarmee een professional kan inventariseren of een patiënt voldoende actief is. De vragenlijst bestaat uit slechts 2 vragen over fysiek zware activiteit en matig-intensieve fysieke activiteit. De 2 vragen opgeteld, geven een scoring of een patiënt voldoende of onvoldoende actief is

Auteur(s) Prochaska et al. (1999)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel