Vragenlijst valgeschiedenis

Met de vragenlijst valgeschiedenis kan de fysiotherapeut uitvragen of de patiënt ooit (bijna) gevallen is en zo ja, hoe vaak en onder welke omstandigheden. De vragenlijst bestaat uit dertien vragen over vallen of bijnavallen. De vragenlijst bevat 2 delen. Het eerste deel bevat 8 vragen over vallen en het tweede deel 5 vragen over bijna vallen. Indien de patiënt aangeeft het afgelopen jaar niet en bijna niet te zijn gevallen worden er slechts drie vragen gebruikt.

Auteur(s) Stack E, Ashburn A (1999); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson (2016)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen Parkinson, Zenuwstelsel en zintuigen