Wexner score

De Wexner score bevat vijf vragen over fecale incontinentie. De scorelijst beschrijft het type en frequentie van incontinentie en de invloed op levensstijl. Hoe hoger de score, hoe ernstiger de incontinentie en invloed op de levensstijl.

Auteur(s) Jorge JM, Wexner SD (1993); Nederlandse versie: opgenomen is een vertaling van Jorge JM, Wexner SD (1993)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Participatie algemeen, Persoonlijke factoren
Lichaamsregio's Thorax/buik/organen
Aandoeningen Defaecatie, Spijsvertering