Work, Osteoarthritis and joint-Replacement Questionnaire

WORQ

De WORQ (Work, Osteoarthritis en joint-Replacement Questionnaire) is een patient reported outcome measure (PROM) waarbij de patiënt zijn ervaringen aangeeft bij 13 kniebelastende activiteiten in de afgelopen week door de moeite die de patient heeft ervaren te scoren. Via een formule wordt de totaalscore berekend die varieert van 0 (‘erg veel moeite/ kan ik niet’) tot en met 100 (‘geen enkele moeite’)

Auteur(s) Nederlandse versie: Kuijer PPFM (2016)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Algemene taken en eisen, Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's Onderste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Bot-, gewrichts-, kraakbeenaandoeningen